Utrymningslarm

UTRYMNINGSLARM

 

Utrymningslarm är en enklare typ av brandlarm.

 

Där syftet är att utrymma byggnaden så fort som möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ Klaris Säkerhetsinstallationer AB 2016. All Rights Reserved