Kameraövervakning

KAMERAÖVERVAKNING

 

Med hjälp av kameraövervakning kan du effektivt skydda din verksamhet och minska brottsligheten.

 

"Som ett allmänt krav för kameraövervakning av alla typer av platser gäller att övervakningen ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet."

Datainspektionen

 

Det har hänt mycket inom kameraövervakning/CCTV under senare år. Tekniken har gått framåt vilket innebär bl.a högre bildkvalitet, flexiblare och mer estetiskt tilltalande lösningar.

 

Här kan du läsa mer om kameraövervakning, tillstånd och annan viktig information.

 

 

 

Copyright @ Klaris Säkerhetsinstallationer AB 2016. All Rights Reserved