Inbrott

INBROTTSLARM

 

Ett larmsystem har flera olika uppgifter och funktioner.

 

En av huvuduppgifterna är givetvis att vid ett inbrott påkalla uppmärksamhet från omgivningen. En annan uppgift är att störa tjuven för att försvåra inbrottet.

 

Inbrottslarmet har ytterligare en viktig uppgift - att avskräcka inbrottstjuven från att ens försöka. Att tydligt informera om att exempelvis bostaden övervakas med ett larmsystem kan förhoppningsvis få inbrottstjuvarna att avstå.

 

 

Copyright @ Klaris Säkerhetsinstallationer AB 2016. All Rights Reserved