Ritningar

RITNINGAR

 

Utrymningsplaner, orienterings- och serviceritningar till brandlarms-, inbrotts- och passersystem. Vi ritar i 2D format. Vi tar emot färdiga dwg filer men kan också rita byggnader från grunden om så behövs.

 

Utrymningsplanerna följer Svensk Standard-SS 2875.

Orienterings- och Serviceritningar till brandlarms-, inbrotts- och passersystem följer SBF 1021:1.

Konvertering av PDF filer till DWG kan ordnas.

 

 

 

.

Copyright @ Klaris Säkerhetsinstallationer AB 2016. All Rights Reserved